Hösilage i små bal
1 och 2 skörd
16 lager plats på första skörd och 12 på andra
Analyser finns
Väger 40-45kg/st
Finns packade på pall om 12 st
Last hjälp finns